Xavier Relea

23 de febrer de 2021

L’Associació de Comerciants de Sant Fost fa 20 anys

L’Associació de Comer­ciants de Sant Fost esta d’enhorabona : aquest any compleix el seu vintè ani­versari coincidint,fa tot just un any,amb la represa de la seva […]